Uw-boekhouder.nl

De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Hierdoor zijn er vanaf 2015 minder regelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget.

 Kindgebondenbudget 2015

Kunt u kindgebonden budget krijgen?
Hebt u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan kunt u kindgebonden budget krijgen.
Voorwaarden:
Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
– U hebt een of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het maakt niet uit of dit uw eigen kind is, een stief- of adoptiekind, of een pleegkind. Ook hoeft uw kind niet bij u te wonen.
– U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind?
Dan moet u bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw kind.
– Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
– Uw (gezamenlijke) vermogen, zoals spaargeld of beleggingen,
is niet te hoog.
Hebt u een toeslagpartner?
Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een ‘toeslagpartner’. U vraagt het kindgebonden budget samen met
uw eventuele toeslagpartner aan. Dat kan uw echtgenoot of geregistreerde partner zijn. Of iemand anders die op hetzelfde
adres is ingeschreven. Met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner?
op www.toeslagen.nl kunt u nagaan of u een toeslagpartner hebt

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV. Het bedrag vervangt ook de alleenstaande ouderkorting. Dit is een korting die u kreeg voor de inkomstenbelasting.

Bent u een alleenstaande ouder met een inkomen vanaf € 46.000? Dan kunt u in 2015 ook kindgebonden budget krijgen. U hoeft de toeslag meestal niet zelf aan te vragen. Hebt u recht op kindgebonden budget? Dan krijgt u in december bericht van ons.

U moet zelf kindgebonden budget aanvragen als u nog geen andere toeslag hebt. We hebben dan te weinig gegevens om uw kindgebonden budget te kunnen berekenen. U moet ook zelf aanvragen als uw kindgebonden budget is gestopt. Maak eerst een proefberekening.

Hebt u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 augustus 2015 meer kindgebonden budget. Vanaf deze datum zit de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) bij het kindgebonden budget.

Meer of minder kindgebonden budget
Hebt u een inkomen tot ongeveer € 23.000 en 2 of meer kinderen? Dan krijgt u meer kindgebonden budget.

In de volgende gevallen krijgt u minder kindgebonden budget:

  • U hebt een toeslagpartner en 1 kind. Uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 20.000.
  • U hebt een toeslagpartner en 2 kinderen. Uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 23.000.