Uw-boekhouder.nl

Lijfrente aftrek is beperkt tot de jaarruimte in een belastingjaar.  Het komt voor dat de jaarruimte niet volledig kan worden benut zodat er reserveringsruimte ontstaat. Reserveringsruimte mag tot 7 jaar terug worden benut. Dat betekent dat mbt het belastingjaar 2016 reserveringsruimte uit 2009 nog mag worden benut.

Stel:  uw hebt een lijfrente van € 9000,- betaald in 2016
          Reserveringsruimte  2009-2015   € 8000,-

Maaaaaar…..
Wat helaas bij weinigen bekend is dat er naast een maximum bedrag aan jaarruimte ook een maximum bedrag aan aftrek is.  Alles bepalend is de premiegrondslag (voor 2016) is dit (inkomen 2015  –  AOW-franchise)  (stel €  9453,-)

Dan is de jaarruimte 2016   13.8%   x  € 9453,-  is € 1305,-  dit mag worden afgetrokken.

U wilt de reserveringsruimte optimaal benutten. Maar dat kan niet….
Van de reserveringsruimte mag u in 2016 slechts 17% van de premiegrondslag benutten  dus maximaal  €  1607,- 
De maximale aftrek in 2016 wordt daar mee beperkt tot maximaal  € 2912,-

meer over aftopping reserveringsruimte, jaarruimte en reserveringsruimte

AOW-franchise 2016   € 11996,-