Uw-boekhouder.nl

Houd ik de auto privé of zet ik de auto op de zaak? 
Een vraag die leeft bij veel ondernemers en waarmee veel ondernemers worstelen.

Onderstaand zet ik de zaken voor je op een rijtje.
Om een goede beoordeling te maken wat voordeliger is: een auto privé houden of op de zaak zetten spelen een groot aantal factoren een rol.
 – de hoogte van de afschrijvingen,
 – de onderhoudskosten,
 – de verzekeringskosten,
 – de motorrijtuigenbelasting,
 – eventuele financieringskosten,
 – de bijtelling
 – de privé- en zakelijke kilometers
 – en de gevolgen voor de BTW

Auto van de zaak
Voordelen van de auto van de zaak:
Als de auto op de zaak wordt aangeschaft, dan worden alle kosten door de onderneming betaald.
De aanschaf- en alle overige autokosten  (denk aan bijvoorbeeld onderhoud, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, maar ook financieringskosten en parkeerkosten) mag je dan aftrekken van de winst van jouw onderneming. Daarboven op komt de jaarlijkse de afschrijving.
De BTW over de aanschaf en kosten voor onderhoud, brandstofkosten en andere gebruikskosten, kan als voorbelasting door uw onderneming in aftrek worden gebracht als de onderneming btw-belaste prestaties verricht. Voor ondernemers die ook btw-vrijgestelde prestaties verrichten zal geen aftrek van btw mogelijk zijn voor de verhouding tussen de  vrijgestelde prestaties en de totale prestaties.

Nadelen van de auto van de zaak:
Bij verkoop van de auto kan een winst ten opzichte van de boekwaarde leiden tot belaste winst of een aftrekbaar verlies.

Bijtelling
Het grootste nadeel van de auto van de zaak ligt in het feit als u de auto van de zaak ook privé gebruikt, je te maken krijgt met een bijtelling privégebruik auto. De bijtelling is een percentage gebaseerd op de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Peildatum voor de cataloguswaarde is altijd datum eerste toelating.

De fiscale spelregels voor de bijtelling privégebruik auto zijn afhankelijk van uw ondernemingsvorm: Ben je een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap, dan wordt je voor het privégebruik van de auto belast in de inkomstenbelasting.  Voor een DGA die werkt vanuit een bv, dan wordt je voor het privégebruik van de auto belast in de loonbelasting.

Voor de meeste auto’s geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages. Deze periode van 60 maanden geldt ook voor bestaande auto’s. Hierop geldt één uitzondering: auto’s van vóór 1 juli 2012 met een bijtelling van 14% en 20% blijven deze bijtelling houden tot 1 januari 2019, dus ook nadat de 60 maanden verstreken zijn. Voorwaarde is dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist ter beschikking staat of gedurende deze periode op naam van dezelfde eigenaar staat.

Let op!
Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft zonder CO2-uitstoot.

Bijtelling 22% voor alle auto’s
Vanaf 2021 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Let op!  Bijtelling  Young timer
Is je auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. Voor de BTW gelden de regels als voor alle auto’s

Geen bijtelling
Bijtelling kan achterwege blijven indien je kunt bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen.

BTW correctie
Bij privé gebruik van de auto van de zaak moet de BTW, over waarde van het privégebruik auto worden gecorrigeerd. Deze correctie is een percentage van 2,7% van de cataloguswaarde. Is er voor bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek gebracht, bijvoorbeeld bij een marge auto dan is de correctie 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Dit geldt ook voor young timers.

 

Privéauto
De auto die je in privé aanschaft, heeft een aantal voordelen:
De auto blijft privé-eigendom. Ook bij verkoop gerealiseerde winst is privé en onbelast. (verlies is dus ook niet aftrekbaar)
Je krijgt niet te maken met een bijtelling.
Je hebt geen BTW correctie in de zaak.
De zakelijke kilometers kunnen onbelast worden gedeclareerd in de onderneming tegen een vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer. 
Als je als ondernemer BTW belaste prestaties verricht kun je het gedeelte van de zakelijke kilometers t.o.v de privé kilometers van de btw op gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengen. Hiervoor is een sluitende kilometer registratie verplicht. Dit kan alleen als je btw-belaste prestaties verricht. Verricht je ook btw-vrijgestelde prestaties dan zal geen aftrek btw mogelijk zijn voor de verhouding vrijgestelde prestaties/totale prestaties.

De auto in privé brengt ook een aantal nadelen met zich mee:
Je moet zelf in privé de aanschafkosten en alle overige autokosten betalen.
Je kunt de gemaakte autokosten niet aftrekken van de winst van uw onderneming (uitgezonderd de kilometervergoeding voor zakelijke kilometers) en je kunt ook niet afschrijven op de waarde van de auto. De btw die je hebt betaalt bij aanschaf van de auto is niet aftrekbaar.

De keuze: zakelijk of privé?
Zoals je merkt is het antwoord op de vraag wat is voordeliger: de auto zakelijk of privé, erg afhankelijk van de omstandigheden.
Hierdoor is het lastig om exact te berekenen wat voordeliger is. Een belangrijke vuistregel is om te kijken naar de zakelijke kilometers. Ligt dat boven de 30000 Km, dan kan afhankelijk van de cataloguswaarde het interessant zijn om de auto zakelijk te nemen. Neem geen ondoordachte beslissing. Ik kan aan de hand van alle gegevens een berekening van de voordeligste variant voor je maken.

Keuze herziening …  overbrengen naar privé?
Staat een auto eenmaal op de zaak, dan kunt je deze keuze niet meer herzien en de auto in beginsel niet overbrengen naar privé. Dit kan alleen als u een andere auto koopt en de oude niet meer zakelijk gebruikt of inruilt of als je je onderneming staakt.