Uw-boekhouder.nl

In een boekhouding is niet alles inkoop of verkoop.
Er zijn boekingen die niet in relatie staant tot omzet of bedrijfskosten, deze bijzonder boekingen moeten ook op een aparte grootboekkaart worden vermeld.

Privé boekingen  en Belastingboekingen

Boekingen alleen in de bankkolom (staat hier abusievelijk in de Kas-kolom) 

Kruisposten en Vraagposten

Diverse kruispostenboekingen  Van en naar Spaar worden automatisch op de reserverings(Spaar)rekening verwerkt
Storting vanuit Kas naar Bank boeten beide worden geboekt in de betreffende kolom
Vraagposten wordt niet nader verwerkt, dit is een post die overleg verlangt met uw-boekhouder 

 

Terug