Uw-boekhouder.nl

SCREENSHOTS  hoe werkt Boekhouden in excel

Voorbeeld boekingen
Debiteuren boekingen            Crediteuren boekingen                Inzicht

Download  hier het overzicht van grootboek groepen & sub-rekeningen (pdf) 

Het rekenblad heeft 6 tabbladen….     4 kwartalen een blad OB en een rekeningschema, voor de periode vergelijking met de totalen per grootboekkaart 

 

Boekhouden in excel - 2017

Boekhouden in excel - 2017

 

We gaan beginnen….

Aller eerst zet u op regel één de begin saldi op 1-1 2017, deze corresponderen met de eind saldi van 31-12-2016.

Als je gaat beginnen…  Bedenk vooraf  welk type boeking je gaat doen…
Verkoopfactuur, Inkoopfactuur, Pin aankoop…
Bank bijschrijving,  er heeft een klant betaald, of een afschrijving,  u heeft een leverancier betaald.

Boekhouden in excel - 2017

Boekhouden in excel - 2017

Bovenstaand wordt telkens één factuur per regel geboekt.
Natuurlijk komt het voor dat meerdere producten / kosten op een factuur staan.  Zet dan # (hashtag) in de datumkolom, het boekstuk nummer blijft dan hetzelfde

Boekhouden in excel - 2017

of van een PIN aankoop

Boekhouden in excel - 2017

 

Boekhouden in excel - 2017

 

Voorbeeld Debiteuren boekingen

Voorbeeld Crediteuren boekingen

Voorbeeld Bijzondere boekingen

Bijzondere boekingen zijn boekingen zoals
 – Privé boekingen, Onttrekkingen & Stortingen 
 – Belastingen
 – Kruisposten, boekingen tussen Kas, Bank en reserveringsrekeningen
 – Vraagposten en Onbekende betalingen

CONTROLEREN

Grip op de administratie betekent ook dat u, nadat u de boekingen hebt verwerkt de saldi controleerd.
 – klopt het Banksaldo
 – Wat is het Openstaand saldo Debiteuren  (voderingen / nog te ontvangen)
 – Wat is het Openstaand saldo Crediteuren (schulden / nog te betalen)
bovenstaande 3  items (kolommen) zijn goede instrumenten om u zelf te controleren….
Is er een verschil, dan is er een fout gemaakt.  Door dit telkens te controleren weet u waar het klopt en in welke serie boekingen dan waarschijnlijk de fout is ontstaan