Uw-boekhouder.nl

Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, let de belastingdienst op de volgende zaken:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
  Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, is het niet van belang of u winst maakt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. U moet zelfstandig werkzaam zijn. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer.
 • Werkt u in dienstbetrekking en hebt u daarnaast andere werkzaamheden?
  Als u naast uw vaste baan nevenwerkzaamheden uitvoert, dan kan het zijn dat u voor die nevenwerkzaamheden ondernemer bent voor de btw. Mogelijk moet u over de vergoeding die u voor die nevenwerkzaamheden ontvangt, btw berekenen. Een stukadoor die naast zijn vaste baan regelmatig stucwerk doet, moet bijvoorbeeld over zijn bijverdiensten btw berekenen.
 • Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht?
  Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert (u verhuurt bijvoorbeeld een pand of u ontvangt octrooirechten voor een uitvinding), dan kunt u ook als ondernemer voor de btw worden beschouwd.
 • Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige?
  Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaamheden uitvoert, dan bent u in het algemeen voor de btw geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld af en toe uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en hebt u niets met btw te maken.

Als iemand pas voor zichzelf is begonnen of als freelancer werkt, is het niet altijd duidelijk of hij voor de btw ondernemer is en dus btw moet berekenen. Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen.

Bijvoorbeeld als:

 • het te betalen bedrag aan btw gering is.
 • er een btw-vrijstelling van toepassing is.

Twijfelt u of u btw moet berekenen?  Neem gerust contact op met Uw-boekhouder.nl

 

Pas op! Als u een relatie een factuur uitreikt waarop staat dat deze inclusief BTW is dan zal de belastingdienst u automatisch als btw-plichtig zien.