Uw-boekhouder.nl

Cadeaubonnen worden opgenomen in de BTW

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de regels voor cadeaubonnen, pre-paid kaarten of kortingsbonnen (kortweg vouchers)
Verkoopt u deze en kan de klant deze bij u inwisselen?

 

 

 

 

 

 

Huidige btw-behandeling van cadeaubonnen en kortingsbonnen
Bij het begrip cadeaubonnen moet u denken aan boekenbonnen, cd-bonnen, theater-, concert- en  bioscoopbonnen en VVV-bonnen. Omdat dergelijke cadeaubonnen worden aangemerkt als  waardepapieren, is op het moment van de verkoop van deze bonnen vrijgesteld van btw. Pas als de klant zijn cadeaubon inwisselt, is btw verschuldigd. Kortingsbonnen die recht geven om tegen een gereduceerd tarief goederen of diensten aan te schaffen vallen hier buiten. Een kortingsbon kwalificeert niet als waardepapier. De verschuldigde btw zit op de producten die worden geleverd en daarbij moet dan rekening worden gehouden met de verleende korting.

Voucher verzamelnaam voor cadeaubonnen en waarde papieren.
Een voucher is een waardepapier dat de consument recht geeft op goederen en/of diensten, ofwel een korting of terugbetaling in verband met een levering van goederen en/of diensten. Op dit moment is er geen uniforme Europese regelgeving van kracht inzake de btw behandeling van vouchers.

Regelgeving vanaf 2015
Omdat niet alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde definitie hanteren voor het begrip ‘voucher’ (Nederland kent zelfs helemaal geen definitie), komen er vanaf 1 januari 2015 nieuwe Europese btw-regels voor vouchers. Dan wordt onderscheid gemaakt tussen single purpose vouchers (SPV), multi purpose vouchers (MPV) en kortingsvouchers.
Het soort voucher bepaalt het tijdstip waarop btw moet worden geheven: bij verkoop of bij inwisseling

De Single Purpose Voucher.
De SPV kenmerkt zicht doordat de btw behandeling plaats vindt op het moment van de verkoop.
Deze is dus belast op het moment van verkoop. De verkopende ondernemer verricht een btw belaste levering die bij de verkoop van de voucher reeds vaststaat. Bij inlevering door de klant vindt dan geen heffing van de btw plaats.

De Multi Purpose Voucher.
De MPV kenmerkt zich door het feit dat op het moment van de verkoop van de voucher het onduidelijk is voor welk product en/of dienst de voucher wordt ingeleverd. Dit brengt met zich mee dat de uitgifte van een MPV nog niet belast is met btw. Pas op het moment van inlevering van de voucher wordt duidelijk welk product en/of dienst wordt geleverd, en de BTW heffing vindt pas plaats bij inlevering.

Kortingsvouchers.
Kortingsvouchers worden veelal gratis verstrekt, over dergelijke uitgifte is geen btw verschuldigd.
Een kortingsvoucher geeft eenmalig recht op een prijskorting of een terugbetaling bij de levering van goederen of diensten. Denk bijvoorbeeld aan de bon die iemand ontvangt bij aankoop van een product en die kan worden ingewisseld bij de kassa. Zowel bij uitgifte als bij inwisseling van een dergelijke kortingsvoucher is geen btw verschuldigd. De verschuldigde btw zit op de producten die worden geleverd en daarbij moet dan rekening worden gehouden met de verleende korting.

Kom in actie
De nieuwe regeling voor vouchers betekent wellicht een aanpassing in uw administratie.
Wilt u meer weten hoe u hier in uw bedrijf het beste mee omgaat?

Uw-boekhouder.nl eenvoudig en slim grip op uw administratie