Uw-boekhouder.nl

De geldschieter als (stille) vennoot
Wilt u een vof beginnen, maar heeft u te weinig kapitaal? Of zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met uw bedrijf.
 
 
Beherende en stille vennoten
U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.
 
 
Het cv-contract
U heeft geen vennootschapscontract nodig om een cv op te richten. Als u de afspraken zwart op wit zet, dan heeft u wel volledig duidelijkheid. In een cv-contract zet u bijvoorbeeld:
wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid, machines;
de verdeling van winst en verlies;
op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid.
 
 
Cv inschrijven in het Handelsregister
U moet de cv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierbij geeft u de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten vermeldt u alleen hoeveel het er zijn en wat ze inbrengen, daar worden geen persoonlijke gegevens van in het handelsregister opgenomen.
 
 
Aansprakelijkheid
Als beherend vennoot bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, dan gaat u dus ook failliet. Uw stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken. Behalve als de stille vennoot zich als beherend vennoot gedraagt door de cv naar buiten toe te vertegenwoordigen. In dat geval is de stille vennoot ook privé aansprakelijk.
 
 
Belastingen en de cv
Als beherend vennoot betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst. De Belastingdienst ziet u als ondernemer, dus u heeft recht op belastingvoordeel, zoals de ondernemersaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).
 
 
Als een vennoot stopt of overlijdt
Volgens de wet eindigt de cv als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten door middel van een verblijvens- of overnamebeding. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.
 
 
Ontbinding cv
Na ontbinding van een cv betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is, dan moeten de beherende vennoten bijbetalen. De stille vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn inbreng.