Uw-boekhouder.nl

De #VAR nu en #BGL vanaf  2015

De Belastingdienst geeft meer en meer informatie vrij over de wijze waarop deze vanaf 2015 wil omgaan met de BGL (VAR). Wat er gaat veranderen is nog vaag. De wetgeving hier omtrent is nog niet bekend.

Nu nog een zekerheid, straks …?

De huidge VAR-wuo (en ook de VAR-dga) geven nu zekerheid aan een opdrachtgever als;

  1. de persoonsgegevens kloppen;
  2. de werkelijke werkzaamheden passen binnen de omschrijving op de VAR.

(VAR = Verklaring ArbeidsRelatie) (BGL= Beschikking Geen Loonheffing)

1 januari 2015.

Vanaf 2015 zal de ‘vrijwarende werking’ van een VAR-wuo en VAR-dga verdwijnen. De opdrachtgever moet mede ondertekenen en kan daarop worden aangesproken en aansprakelijk zijn voor de loonheffing.

 

Nieuwe werkwijze

De nieuwe BGL moet vanaf 1 januari 2015 digitaal worden aangevraagd via de website van de Belastingdienst. Echter is deze niet op tijd gebruiksklaar. Tot dat moment blijft de VAR 2014 geldig. In de nieuwe webmodule moeten 15 extra vragen, specifiek over de relatie met de opdrachtgever worden beantwoord. De arbeidsrelatie wordt hierdoor verder gespecificeerd dat zal resulteren in een BGL-loon, BGL-row of BGL-wuo/dga en kan direct worden ingediend met DigiD. De aanvrager ontvangt de beschikking dan per post of online. De Belastingdienst kan nog niet aangeven hoe dit precies zal gaan.

De automatische voortzetting van de VAR komt met de BGL te vervallen waardoor deze dan jaarlijks moet worden aangevraagd. Einde 2014 zal iedere ondernemer een informerende brief krijgen van de belastingdienst.

 

Elke werkzaamheid en nieuwe BGL?

De 15 specifieke antwoorden over de arbeidsverhouding met de opdrachtgever worden afgedrukt op de beschikking. De opdrachtgever heeft een onderzoek plicht naar de juistheid. Mocht blijken dat de gegevens onjuist zijn dan verliest de BGL, ten opzichte van deze opdrachtgever zijn vrijwarende werking. In de praktijk zal de nieuwe werkwijze voor de betrokkenen leiden tot een administratieve lastenverzwaring. Daarnaast is de beperking van de vrijwarende werking niet meer onvoorwaardelijk.

 

De VAR of straks de BGL is voor zp’ers belangrijk. De Belastingdienst zal uitgebreider controleren om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Zorg dat u uw zaakjes op orde heeft, zorg voor voldoende opdrachtgevers. Maak duidelijk dat u niet onderleiding staat van uw opdrachtgever, dus ‘zelfstandig’ werkt en dat u ondernemersrisico’s loopt (zoals aansprakelijkheid en debiteurenrisico).

 

Bent u zp’er, dan bent u wettelijk ondernemer (volgens Art. 3.4 Wet-IB) als u voor eigen rekening en risico een onderneming drijft en die u rechtstreeks verbindt voor verbintenissen betreffende die onderneming.

De belastingdienst zegt; als u voldoet aan;

U winst beoogt?

  • U zelfstandig uw onderneming drijft?
  • Meer dan 3 opdrachtgevers?
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?