Uw-boekhouder.nl

Eenvoudig en Slim grip op uw administratie! Kan ook met uw-digitale-boekhouder.nl
Boekhouden is voor menig ondernemer niet het meest favoriete onderdeel van het ondernemen.

Bedrijfsadministratie het moet, toch heeft 80% van de zelfstandig professionals er een hekel aan. ZP’ers zijn hardwerkende ondernemers met passie voor hun vak en hebben niets met bedrijfsadministratie. Ze kampen vaak met administratieve chaos en ondervinden daardoor stress en onzekerheid. 60% van de ZP’ers die binnen 3 jaar stoppen geven aan zich op de bedrijfsadministratie te hebben verkeken en dat dit mede een struikelblok is gebleken.

“De administratie doe ik zelf wel..”
Veel starters en zelfstandig professionals doen de administratie er éven’bij…

Uit kostenbesparende overweging doen veel ZP’ers zelf de bedrijfsadministratie. Maar is het slim?
Een simpele berekening laat zien dat je hierdoor juist zien dat je hierdoor misschien wel omzet dus winst laat liggen en dus veel duurder uit bent. Uit onderzoek blijkt dat ZP’ers gemiddeld 8 tot 12 uur per maand besteden aan hun bedrijfsadministratie. Dat is op jaarbasis 96 tot 144 uur. Bij een gemiddeld uurtarief van € 60,- dan ‘kost’ het voeren van een eigen administratie al snel meer dan € 6000,- per jaar. En dat terwijl een administratiekantoor gemiddeld € 1000,- tot € 1250,- per jaar kost en de ondernemer deze rompslomp uit handen neemt.
 
En het kan nog eenvoudiger met uw-digitale-boekhouder.nl