Uw-boekhouder.nl

BV’s, NV’s en enkele andere rechtspersonen zijn verplicht om hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) te deponeren. Tot voor kort kon dit nog op papier Een onlangs ingediend wetsvoorstel zorgt ervoor dat ondernemingen de jaarrekening verplicht digitaal moeten deponeren. Op welk moment uw onderneming met deze verplichting te maken krijgt hangt af van uw bedrijfsklasse, de omvang van uw onderneming. Het boekjaar waarin u voor het eerst te maken krijgt met deze verplichting, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

Voor het indienen moet u gebruik maken van Standard Business Reporting (SBR). Sinds enkele jaren konden kleine ondernemeingen de jaarrekeing reeds vrijwillig digitaal deponeren. Deze software in nu ook voor middelgrote ondernemingen beschikbaar.  De Tweede kamer zal naar verwachting in december 2015 hierover stemmen, de Eerste kamer zal naar verwachting het wetsvoorstel in het voorjaar van 2016 behandelen. 

De invoering zal gefaseerd plaats vinden;
2016  voor kleine ondernemingen
2017 voor middelgrote ondernemingen
2019 voor grote ondernemingen