Uw-boekhouder.nl

Inhoud jaarrekening      Publicatieplicht      Accountantsverklaring nodig?

Een jaarrekening bestaat uit aantal onderdelen: de resultatenrekening (Verlies & Winst), de balans en voor grotere ondernemingen een toelichting hierop, zoals een jaarverslag. In een jaarrekening zijn de financiële gegevens van het verslagjaar opgenomen. Soms moeten gegevens openbaar worden gemaakt door deze bij de KvK te deponeren. Publicatieplicht geldt voor rechtspersonen.  Een kleine rechtspersoon hoeft slechts een beperkte balans met toelichting te deponeren. Een grotere rechtspersoon moet naast de balans ook een winst- en verliesrekening deponeren, een eenvoudig jaarverslag en een eenvoudige accountantsverklaring. 

De balans
De balans geeft een momentopname weer van een onderneming op 31 december. De ondernemer heeft daarmee overzicht in alles wat op die datum in de onderneming aanwezig is. De ondernemer kijkt dan naar alles wat aanwezig is op dat moment in de onderneming. Alle schulden, goederen, vorderingen, etc., worden opgeteld. Uit deze gegevens bestaat de balans.

De winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening geeft aan wat een onderneming gedurende een jaar heeft omgezet en welke kosten ze hebben gemaakt. Als u dit tegen elkaar wegstreept, levert de uitkomst een winst of een verlies op uit de onderneming.

De toelichting
Hoe groot de omvang van de toelichting is, hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte verwijzing naar hoe de balans tot stand is gekomen en het aantal werkzame personen. Bij een grote rechtspersoon bestaat de toelichting uit een groter boekwerk. Zelfs de betalingen aan de directie kunnen hier in vermeld staan.

 Voor IB-ondernemers is het niet verplicht om een jaarrekening te maken. De aangifte IB voor ondernemers heeft een specifiek onderdeel waarin de  winstaangifte moet worden ingediend. De winstaangifte lijkt op een jaarrekening. Cliënten van uw.boekhouder.nl krijgen jaarlijks een beknopte jaarrekening waarmee u inzicht krijgt in uw bedrijf. Uw-boekhouder.nl levert geen accountantsverklaring op uw jaarrekening. Indien deze voor bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag nodig is het wel mogelijk deze via een externe AA/RA te leveren.   

 Deponeringsplichtige Rechtpersonen;

  • bv´s;
  • nv´s;
  • coöperaties;
  • onderlinge waarborgmaatschappijen;
  • vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • vereniging en stichting met een onderneming met omzet boven € 4.000.000,-