Uw-boekhouder.nl

Kinderopvangtoeslag
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Lees hoe het werkt en wat de voorwaarden zijn.

Het hangt van uw inkomen en het aantal kinderen in de opvang af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Dat moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
Ik heb een adoptie- of pleegkind
Ook voor een pleeg- of adoptiekind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.
 
Ik ben jonger dan 18 jaar
Voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor ouders van 18 jaar of ouder.