Uw-boekhouder.nl

Samen en toch zelfstandig
Wilt u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? De maatschap is een samenwerking van natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut, agrariër of advocaat? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerken van een maatschap:

  • U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen.
  • Elke maat brengt iets in (zoals arbeid, geld of goederen).
  • De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.
 
Maatschapscontract
U hoeft geen maatschapscontract op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Als u de afspraken goed vastlegt, weet u precies waar u aan toe bent. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. In een maatschapscontract zet u bijvoorbeeld:
  • wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid;
  • de winstverdeling: deze is op basis van de inbreng, tenzij u iets anders hierover vastlegt. U mag niet afspreken dat één maat alle winst krijgt;
  • hoe u de bevoegdheden verdeelt. Elke maat kan ‘beheersdaden verrichten, deze horen bij de dagelijkse gang van zaken. Andere handelingen, zoals een dure aankoop, moeten de maten gezamenlijk verrichten. In het maatschapscontract kunt u de bevoegdheden anders regelen.
 
Inschrijving maatschap in het Handelsregister
U moet uw maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister. Als u een stille maatschap zonder onderneming heeft, is inschrijving niet mogelijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van de KvK of volg de link in deze tekst
 
 
Aansprakelijkheid
U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk::
  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven. 
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.
De maten zijn dan met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.
 
 
Belastingen
In de meeste gevallen ziet de Belastingdienst u als zelfstandig ondernemer.
 
 
Maatschap tussen echtgenoten/partners
De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Afhankelijk van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners is een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk. Deze moet wel in evenwicht zijn met het verrichte werk. Als één partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn. 
 
Beëindiging van een maatschap
De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.