Uw-boekhouder.nl

MEEWERKAFTREK

U kunt voor meewerkende kinderen of partner gebruikmaken van de meewerk aftrek. Als uw kinderen dit jaar meegewerkt hebben in uw bedrijf en hebben ze daarvoor nog niets gekregen?

Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan zo’n € 6.000. Omdat de inkomstenbelasting dan binnen de algemene heffings- en arbeidskorting valt, hoeven ze per saldo geen belasting te betalen. Wel is de bijdrage ZVW verschuldigd.

 

 Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en aangifte loonbelasting/premie volksverzekeringen en de ZVW toepassen.

 

Voor de meewerkende partner is een zakelijke beloning van minimaal € 5.000  voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het tarief waarin hij met zijn hoofdinkomen zit.