Uw-boekhouder.nl

Omzetbelasting (OB) beter bekend als BTW (belasting toegevoegde waarde) is een belasting over uw omzet. Dit is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Het omzetbedrag is altijd exclusief btw. Afhankelijk van het btw-tarief dat ervoor geldt, betaalt u hierover een bedrag aan btw. Levert u een combinatie van goederen en diensten? Dan kunnen hiervoor verschillende btw-tarieven gelden. Voor de OB bent u ondernemer als u deelneemt aan het economisch verkeer. U neemt deel aan het economisch verkeer zodra u waarde toevoegt aan een dienst of product; met andere woorden: u verdient geld aan de waarde toevoeging. Sommige activiteiten vallen onder de vrijstelling voor de btw, zoals bijvoorbeeld. de kinderopvang en intermediaire dienstverlening.

De OB kent drie percentages: 0%, 6% en 21%. 

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de omzetbelasting (zoals soms bij freelancers).