Uw-boekhouder.nl

Paniek! .

De VAR is vanaf 1 mei 2016 niet meer geldig. En u hebt nog geen alternatief?

Niet verplicht
Er komt geen verplichting om te werken met de DBA – modelovereenkomsten. U hoeft niet dwangmatig willen voldoen aan deze nieuwe regels als er overduidelijk géén echte en géén fictieve dienstbetrekking aanwezig is. Om zekerheid te krijgen zullen veel opdrachtgevers vragen om een DBA-overeenkomst denken dat te bereiken met een voorbeeldovereenkomst. Absolute zekerheid is nagenoeg onmogelijk, bijvoorbeeld als de opdracht niet geheel volgens de overeenkomst is uitgevoerd en de inspecteur hierdoor de werkelijke omstandigheden anders beoordeeld.

1 mei onhaalbaar
Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn wat in paniek omdat de datum ban 1 mei 2016 nauwelijks haalbaar is. Die paniek is echter niet terecht. Staatssecretaris Wiebes heeft tijdens de behandeling in het parlement al  toegezegd dat er tot 1 mei 2017 een gewenningsperiode geldt. De belastingdienst houdt tot die tijd wel toezicht, maar geeft vooral voorlichting en biedt waar nodig de helpende hand.
De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben echter wel een inspanningsverplichting om actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig feitelijk vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.