Uw-boekhouder.nl

Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

De volgende organisaties moeten hun jaarrekeningen deponeren:

  • besloten vennootschap (ook zonder activiteiten)
  • naamloze vennootschap (ook zonder activiteiten)
  • coöperatie
  • onderlinge waarborgmaatschappij
  • banken
  • vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
  • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland
  • formele buitenlandse vennootschap
  • vereniging en stichting met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste € 4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren

Publicatietermijn

Op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is een vennootschap gehouden om binnen vijf maanden* na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te stellen.
* er is een verlengingstermijn van 6 manden mogelijk.