Uw-boekhouder.nl

Rijdt u privé minder dan 500Km? Met een sluitende rittenregistratie kunt u aantonen dat niet meer dan vijfhonderd privékilometers in de bedrijfsauto heeft gereden. In een uitspraak door het Gerechtshof Den Haag is bepaald dat in de rittenregistratie ook de begin- en eindadressen zijn opgenomen.

Citroen Dijkstra Emmen

Gebruik u een auto van de zaak, dan moet u rekening houden met een bijtelling. Deze bijtelling kan achterwege blijven als u aantoonbaar minder dan vijfhonderd privékilometers per jaar privé in de auto rijdt. Een rittenregistratie is dan wel vereist. In dit geval bleek uit een boekenonderzoek door de belastingdienst dat de rittenregistratie niet voldeed aan de vereisten. De inspecteur concludeerde op basis daarvan dat de bijtelling ten onrechte achterwege was gebleven en corrigeerde dat met naheffingsaanslagen.

Het gerechtshof volgde de conclusie van de inspecteur. De rittenregistratie was onvoldoende bewijs, omdat de adressen van de bestemmingen ontbraken. Ook bleek uit de administratie dat de afstand woon-werkverkeer varieerde van 15 tot 30 kilometer. Volgens de ANWB routeplanner was de snelste route 13 kilometer, de kortste route 11,8 kilometer en de route zonder snelwegen 13,2 kilometer. Op grond van deze feiten kon de rittenadministratie daardoor niet dienen als bewijs dat hij de auto voor niet meer dan vijfhonderd kilometer privé had gebruikt. De naheffingsaanslagen bleven dus in stand.  
Gerechtshof Den Haag, 10 juni 2015,