Uw-boekhouder.nl

Een samenstellingsverklaring wordt in de jaarrekening opgenomen. Een accountantsverklaring is verplicht als uw vennootschap aan 2 van de onderstaande criteria voldoet. Voor andere vennootschappen mag, en dat is een veelvoorkomende misverstand uw-boekhouder.nl de samenstellingsverklaring afgeven. 

  •  Waarde van de activa: meer dan € 4,4 miljoen.
  •  Omzet: meer dan € 8,8 miljoen.
  •  Personeel: minimaal 50 personeelsleden.

Indien nodig heb ik een samenwerkingsverband met een accountant die, voortbordurend op de door uw-boekhouder.nl opgestelde jaarrekening een accountantsverklaring kan verstrekken tegen een scherpe prijs.