Uw-boekhouder.nl

‘Zzp’er in zorg heeft baat bij franchisemodel’

Gedwongen schijnzelfstandigheid bij zelfstandige zorgprofessionals is een groeiend probleem in de Nederlandse gezondheidszorg. De regering wil dit tegengaan en onderzoekt in samenwerking met ZZP Nederland of het werken in coöperaties voor deze ZZP’ers een oplossing kan zijn. Volgens Albert Koelewijn van franchise consultancybureau Koelewijn & Partners is er nog een andere mogelijkheid om deze situatie uit de wereld te helpen: franchising.
Het zou dan gaan om een specifiek franchisemodel voor zelfstandige zorgprofessionals. In een recent interview met NUzakelijk geeft Koelewijn aan dat het aantal franchisebedrijven in de zorgsector toeneemt: “Dat heeft te maken met de systematiek van franchises die mogelijkheden biedt voor de zorg.”

Kennis
Als franchiseonderneming kun je immers naast jouw businessmodel ook kennis beschikbaar stellen voor anderen. “Vooral de kennis van ZZP’ers in de zorg is uniek”, aldus Koelewijn. Volgens hem kan een franchise zorgen voor een snelle uitrol van die kennis en dit zou vervolgens weer ten goede komen aan patiënten.

Kwalitatieve zorg
Franchising kan daarnaast voordelen opleveren voor ZZP’ers in deze branche, mits de bedrijfsvoering, de financiële huishouding en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is (en blijft). Franchising in de zorg biedt dus ook groeimogelijkheden, maar ZZP’ers moeten dan wel ervoor zorgen dat ze blijven voldoen aan regels van de Belastingdienst.

Schijnconstructie
Zo moet er altijd sprake zijn van meerdere opdrachtgevers en is een gezagsrelatie uit den boze, omdat er anders alsnog sprake kan zijn van een schijnconstructie onder de franchisenemers. Maar wanneer deze franchisenemers zelfstandig het klantcontact en de organisatie van hun werkzaamheden regelen, kan er in principe weinig misgaan. Koelewijn: “Als wijkverpleegkundigen onder jouw franchise rechtstreeks betaald krijgen van de klant, is er niets aan de hand.”

Bron:  nu-zakelijk

Meer informatie? klik hier