Uw-boekhouder.nl

Vermogensrendementsheffing in box 3 — de spaarbelasting — beperkt u door het belaste box 3-vermogen op de peildatum (1 januari) zo laag mogelijk te krijgen. U bespaart belasting maar beperkt daardoor ook de nadelige gevolgen van de ‘vermogenstoets’ bij andere regelingen zoals Toeslagen. Enkele tips.

■ Vrijgesteld vermogen!
Het box 3 vermogen omvat alle spaar- en beleggingsrekeningen, 2e woning.
Uitzondering hierop zijn ‘groene’beleggingen. Tevens is er een vrijstelling met betrekking tot bos- en natuurterreinen en landgoederen en onder voorwaarden voorwerpen van kunst en wetenschap alsmede alle roerende zaken voor persoonlijk gebruik zoals de oldtimer, jacht of zeilschip, uw sieraden.
In box 3 is een vermogen tot € 21139  per persoon heffingsvrij. Over het vermogen dat hier boven komt wordt de vermogensrendementsheffing van 4% toegepast.
Het belastingtarief is 30%  ….  netto netto dus 1.2%
 

■ Doe grote uitgaven nog dit jaar!
Staan grote uitgaven zoals een nieuwe meubels, nieuwe vloerbedekking een nieuwe wasmachine, televisie op het programma of is de auto aan vervanging toe? Dan is het misschien verstandig om dat nog dit jaar te doen. Door deze uitgaven verlaagt u uw box 3 vermogen op 1 januari 2016, zodat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Uw vermogen met € 35000 verlagen bespaart u € 420,- belasting. Dit bedrag had u met de huidige spaarrente niet verdiend.

■ Betaal openstaande rekeningen
Betaal openstaande rekening voor 31 december. Houdt rekening met de drukte in het betalingsverkeer tijdens de feestdagen, wacht niet tot de laatste dag.

■ Betaal belastingschulden
Betaal openstaande belastingaanslagen en belastingschulden. Hierdoor verlaagt u uw box 3. Belastingrente bedraagt zelfs 4%.  Snel verdiend toch.

■ Consumptieve leningen aflossen
Heeft u naast spaargeld ook een consumptieve lening? Dan is het slimmer deze af te lossen met uw vermogen. De rente op deze schulden is veel hoger dan de rente op uw spaartegoed. Het geleende bedrag verlaagt wel u vermogen maar de rente mag u niet verrekenen. Bijkomend feit is dat schulden tot een drempel (€ 2900 in 2014) (€ 3000 in 2015) per persoon niet mogen worden afgetrokken.

 U heeft dus een dubbel voordeel. Geen belasting op dat deel van uw vermogen en geen debetrente meer op uw schuld.

■ Schenken
U kunt uw (klein)kinderen ieder jaar belastingvrij schenken. Maak gebruik van de vrijstellingen.
 
■ Los uw eigenwoningschuld af
Uw vermogen verhuist van box 3 naar box 1 Regel dit voor eind november met uw hypotheek verstrekker. 
Let op; Niet elke hypotheekvorm is geschikt om vervroegd te worden afgelost.
 
■ Stort geld op een lijfrente
Geld dat u gestort heeft in een (bancaire) lijfrente, is niet meer belast in box 3. 
 

■ Houdt het werkkapitaal van u bedrijf op peil.
Geld dat op de bankrekening van de onderneming staat, is niet belast in box 3.

■ Contant geld is vrijgesteld
Contant geld en cadeaubonnen zijn tot een bedrag van € 517 per persoon vrijgesteld en hoeven niet te worden aangegeven.