Uw-boekhouder.nl

Stappenplan om eenvoudig uw (Suppletie)aangifte OB online in te dienen.

Moet u aangifte Omzetbelasting doen? En doet u dit voor het eerst?
Onderstaand vindt u een handig stappenplan om zelf eenvoudig de aangifte online in te dienen.

Wat hebt u nodig…
– Gebruikersnaam  welke u hebt ontvangen van de belastingdienst  NL00xxxxxxxx   (LET OP!  dit is niet uw BTW-nummer)
– Wachtwoord (U hebt dit gekregen van de belastingdienst en moest de eerste keer wijzigen)

Als u bent in gelogd komt u op het eerste scherm.
 – Beantwoordt de vraag met JA of NEE (als u NEE invult gaat u naar het laatste blad, de verzendpagina en bevestigt de aangifte met uw wachtwoord.)

– JA, opent de rubriek 1 (prestaties Binnenland)
   vul de gegevens in volgens de opgaven die ik u heb toegestuurd.

s1

Kies ‘Akkoord’ u gaat naar rubriek 2
Vul hier de gegevens in indien de verleggingsregeling binnenland van toepassing is.

s2

Kies ‘Akkoord’ en ga naar rubriek 3.
Hier vult u de omzet in van leveringen en diensten naar het buitenland in zoals u die in de opgave, die ik u heb toegestuurd vindt.
Maak onderscheidt tussen de EU en daarbuiten.
Voor leveringen binnen de EU dient u dan tevens een ICP aangifte te doen.

s3

Kies ‘Akkoord’ en ga naar rubriek 4.
Vul hier de aankopen of leveringen die u hebt ontvangen vanuit het buitenland in volgens de opgave die ik u heb toegestuurd.
Hier wordt onderscheidt gemaakt tussen EU en daarbuiten.

s4

Kies wederom “Akkoord’, u gaat naar rubriek 5.
In deze rubriek vult u de ‘Voorbelasting’ in. 
Tevens kunt u hier de KOR regeling toepassen. Is de uitkomst negatief ( teruggave) let dan op met de KOR, de KOR kan namelijk niet minder zijn dan € 0,-. Laat u deze teruggave uitbetalen dan moet u bij toepassing van de KOR dit verrekenen / terugbetalen. Ik adviseer hier de door mij verstrekte opgave in te vullen. en de KOR pas in het 4e kwartaal toe te passen.

s5

Kies ook hier weer “Akkoord’, u gaat naar het overzicht.
Hier staan alle ingevulde gegevens nog eens overzichtelijk onder elkaar. Controleer de ingevulde gegevens en corrigeer eventuele fouten. Nadat u hier weer ‘Akkoord’hebt gekozen komt u op de verzendpagina. Vul de gegevens in en bevestig de aangifte met het wachtwoord.

Als laatste krijgt u een pagina waarop een knop ‘Opslaan en printen’  kies deze knop en sla de PDF op uw computer op. Dit is de bevestiging dat u de aangifte hebt ingediend.
Op de PDF staat tevens het betalingskenmerk. Zorg dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de aangifte periode bij de belastingdienst op de rekening staat. 

s6