Uw-boekhouder.nl

Vanuit een uitkering starten? Dat kan soms.
Als u als ondernemer start terwijl u een uitkering hebt heeft dat in veel gevallen gevolgen voor uw uitkering: de uitkering zal waarschijnlijk worden verlaagd of ingetrokken. Als u een uitkering hebt, zoals ziektegeld of een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (ww), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) of de Wet werk en bijstand (wwb), dan moet u aan de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld UWV of de gemeente, melden dat u een onderneming gaat starten.

Heeft u de training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering gedaan? Bespreek dan met uw UWV-adviseur of u gebruik kunt maken van de onderzoeksperiode. Uw adviseur moet hiervoor toestemming geven.

Wat is de onderzoeksperiode?

In de onderzoeksperiode kunt u uw idee verder onderzoeken en voorbereiden. Denk hierbij aan:

  • haalbaarheid
  • financiering
  • locatie
  • verzekeringen
  • vergunningen
  • ondernemingsplan
  • belastingzaken

Hoelang duurt de onderzoeksperiode?

Een onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren en u houdt uw uitkering. Besluit u na de onderzoeksperiode dat een eigen bedrijf toch niet iets voor u is, dan verandert er niets. U ontvangt uw uitkering en heeft dezelfde rechten en plichten als voor de onderzoeksperiode.

UWV voor actuele informatie      Ondernemersplein      Starterstips