Uw-boekhouder.nl

Overnemer verantwoordelijk voor BTW-herziening

Bij geruisloze overname van een onderneming is de overnemer in geval van BTW-herziening ook verantwoordelijk voor de periode VOOR de overname. De Hoge Raad geeft in zijn arrest van 8 augustus jl. aan dat dit zich dus niet beperkt tot het deel vanaf het moment van...