Uw-boekhouder.nl

TOESLAGEN 2016

Controleer toeslagen 2016
De berekeningen voor de Toeslagen 2016 worden niet meer per post verstuurd. De digitale berekening is op de portal ‘Mijn Toeslagen’ te vinden.

Wie in 2015 al toeslagen ontving, krijgt binnenkort automatisch digitaal bericht over de toeslagen over 2016. Controleer het overzicht zorgvuldig op www.toeslagen.nl. De belastingdienst baseert zich op gegevens welke mogelijk niet meer up-to-date zijn waardoor u te veel / te weinig krijgt.

 

Inkomensgrens 2016

Mijn situatie

Toeslag inkomen

Zorgtoeslag

Toeslag inkomen

Huurtoeslag

tussen 28 – 65 jaar

   

Toeslag inkomen

KGB*

      

Ik heb geen toeslagpartner

€ 27012,- € 21437,-
Het (verzamel)inkomen
voor Kindgebonden
Budget (KGB) is
afhankelijk van het aantal
kinderen.
 
Doe hier een

Ik heb een toeslagpartner

€ 33765,- € 30000,-

Maximalen huur per maand

  € 710,-  

*KGB = Kindgebondenbudget

Vanaf 2016 vervalt de extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen

Bent u 65 jaar of ouder en hebt u vermogen? En hebt u dit jaar voor uw inkomstenbelasting recht op de extra vrijstelling voor het vermogen? Vanaf 2016 vervalt deze extra vrijstelling.

Wat is mijn vermogen?

Tot uw vermogen hoort onder meer spaargeld, schenkingen, beleggingen en een vakantiehuis. Ook vermogen dat u hebt in het buitenland telt mee. De waarde van uw eigen woning telt niet mee. Groene beleggingen tellen voor uw toeslagen ook mee als vermogen.

Wat betekent dit voor mijn toeslagen?

Doordat de extra vrijstelling vervalt, kan uw vermogen te hoog zijn om nog voor toeslagen in aanmerking te komen. Het kan dan gaan om uw huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Is uw vermogen op 1 januari 2016 te hoog? Dan moet u de toeslag zelf stopzetten met Mijn toeslagen.

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag?

Het vermogen mag per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 21.437,-. Dit bedrag is het heffingvrije vermogen. Kijk bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.

Mijn situatie

Maximaal vermogen

op 1 januari 2016

Ik heb geen toeslagpartner

€ 21.437,-

Ik heb een toeslagpartner

€ 42.874,-

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag? Per medebewoner mag u € 21.437 extra meetellen.

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor zorgtoeslag?

Het vermogen mag per persoon niet hoger zijn dan € 21.437. Dit bedrag is het heffingvrije vermogen. Daarnaast geldt voor deze toeslag een vrijstellingsbedrag van € 82.504. Kijk bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.

Mijn situatie

Maximaal vermogen

op 1 januari 2016

Ik heb geen toeslagpartner

€ 103.941,-

Ik heb een toeslagpartner

€ 125.37,-

Hoeveel vermogen mag ik hebben voor kindgebonden budget?

Het maximale vermogen voor kindgebonden budget is gelijk aan het maximale vermogen voor zorgtoeslag. Zie hierboven hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.