Uw-boekhouder.nl

VAR voor 2014 langer geldig
Hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014? In de loop van 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen.
 
Daarom gaat een aantal zaken dit jaar anders. U krijgt hierover binnenkort een brief van de belsatingdienst.
VAR’s voor 2014 blijven ook in 2015 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U kunt de VAR voor 2014 dus ook in 2015 blijven gebruiken, zolang u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.
Zodra de nieuwe wet- en regelgeving bekend is, informeert de belastingdienst u daarover via de internetsite. De belastindiesnt informeert u ook wanneer de VAR voor 2014 niet langer geldig is en wat u verder moet doen.Gaat u dit jaar of in 2015 werken onder andereomstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Dan vraagt u hiervoor gewoon een VAR voor 2014 of voor 2015 aan.
Bron: Belastingdienst.
 
Knipsel VAR