Uw-boekhouder.nl

Verklaring ArbeidsRelatie
Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandig professional zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid.
 
Bij het bepalen van de soort VAR die u krijgt, is het onder andere van belang of er een dienstbetrekking is.
U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor 1 of meer opdrachtgevers. U kunt dus geen VAR aanvragen voor handelsactiviteiten, zoals het in- en verkopen van producten.

U kunt 1 verklaring aanvragen voor meerdere werkzaamheden onder de volgende voorwaarden:

  • De werkzaamheden zijn van dezelfde soort.
  • U voert de werkzaamheden onder dezelfde voorwaarden uit.

Er zijn 4 soorten VAR.  

Welke VAR u krijgt, hangt af van uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgevers. In de VAR staat hoe wij uw inkomsten zien, namelijk als:

Lees meer hierover bij Beoordeling dienstbetrekking.

U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kunnen uw opdrachtgevers erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.