Uw-boekhouder.nl

De opschorting van de Wet DBA wordt verlengd tot 1 juli 2018.

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

De Tweede Kamer is door de Staatssecretaris van Financiën hierover geïnformeerd. De huidige opschorting tot 1 januari 2018 wordt verlengd. De opschorting en de verlenging  geldt niet voor kwaadwillenden.
 
Inmiddels is het rapport “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie”  aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de informateur. Het vervolg van het DBA-dossier is afhankelijk van de keuzes van een nieuw kabinet.