Uw-boekhouder.nl

De wijze van facturatie is aangepast.
De facturatie van L.S. administraties  is met ingang van het eerste kwartaal 2016 geautomatiseerd. Na het aanmaken van de factuur binnen de verschillende werkdomeinen, zoals Uw-boekhouder.nl en Uw-belastingspecialist.nl wordt deze automatisch vanuit het factuursysteem verstuurd. Dit gebeurd meestal ’s nachts. Periodieke kwartaal facturen die zoals gebruikelijk aan het begin van de derde kwartaal maand worden verstuurd worden nu op de eerste dag van deze maand automatisch verstuurd.  De eerste run periodieke facturen is op 1 maart verstuurd. 

Controleer uw spam box
Facturen worden verstuurd vanaf  info@uw-boekhouder.nl.  Controleer even uw spambox. Mocht de factuur in uw Spam-box zijn terecht gekomen accordeer deze dan als geen SPAM.

Cliëntbeheer
Met de invoering van het automatisch facturatiesysteem is ook het cliëntbeheer geoptimaliseerd en wordt het volgen van openstaande betalingen adequater en nauwlettender uitgevoerd.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarde van L.S. administraties zoals die gelden voor de dienstverlening vanuit alle werkdomeinen blijft onverkort van kracht. Hebt u vragen over de factuur reclameer dan binnen de gestelde termijn.