Uw-boekhouder.nl

Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat vandaag weten dat het kabinet afziet van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox voor ondernemers. Volgens Wiebes is de winstbox geen aantrekkelijk instrument.

Om de belastingdruk van IB-ondernemers en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar te brengen en doorgroei te stimuleren heeft de ambtsvoorganger van Wiebes, staatsecretaris Frans Weekers, in zijn Fiscale agenda een winstbox als ‘stip aan de horizon’ geplaatst en is deze vervolgens genoemd in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Een winstbox zou een nieuwe, vierde, box in de Wet IB 2001 zijn. De winst van IB-ondernemers wordt dan niet meer belast in box 1 (inkomen uit werk en woning) maar in een separate box in de inkomstenbelasting. Hierdoor is een eigen, lager tarief voor winst uit onderneming mogelijk. Dat lagere tarief zou in de plaats komen van de huidige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, in box 1.